teraphi.dk © 2010                    

 

 

PTSD

 

Der er de sidste år kommet stor fokus på sygdommen PTSD. PTSD kan ses som en normal reaktion på det unormale man har været igennem. PTSD kan ramme alle som kommer i situationer, hvor normale copingstrategier og egen modstandsdygtighed ikke længere er tilstrækkelig.

 

Som mennesker er flest har PTSD derfor også et meget forskelligt indhold og udtryk manifesteret i:

 

Soldater. 

 

Flygtninge/indvandrere med en fortid i krig, samt nuværende eksil og immigrationsvanskeligheder.

 

Ofre for trafikulykker eller pludselige dødsfald. 

 

Jeg har gennem mit arbejde på Rehabiliteringscenter for torturofre særlig erfaring med arbejdet indenfor det komplekse problemfelt PTSD (post traumatisk belastningsforstyrrelse).

 

Derfor kan jeg tilbyde særlige forløb som retter sig mod PTSD ofre eller hvor der er mistanke om PTSD. Jeg kan i den forbindelse udarbejde skrivelser til kommune, sociale samarbejdspartnere og læge, med henblik på at beskrive tilstanden så fyldestgørende som muligt.

 

Behandlingen og tilgangen til klienten kan inddeles i 2 moduler:

 

1 Modul (Udredning og psykoedukation)

2 Modul (Behandling) 

 

Antal gange for de enkelte moduler kan varierer meget alt efter kompleksiteten og graden af traumepåvirkningen. Men som en guide kan modul 1 ofte gennemføres på ml. 5- 10 konsultationer. Modul 2 derimod har selvsagt et større spænd pga. de store forskelle i traumepåvirkning, typisk ml. 10-30 konsultationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

dp.dk

 

Tilsluttet sygesikringen

 

 

Autoriseret af Psykolognævnet

 

pn.sm.dk

 

 

 

 

 

 

Teraphi v. Tommy Svenning Andersen, Fredensvej 3A, 6650 Brørup (lægehuset i Brørup), tlf: 21869070, Email: info@teraphi.dk