teraphi.dk © 2010                    

Velkommen til psykologklinikken Teraphi i Brørup Lægehus.

Sydjyllands psykologklinik

Mit navn er Tommy Svenning Andersen og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af psykolognævnet.

Jeg har desuden overenskomst med sygesikringen.

Jeg behandler de fleste psykiske lidelser og problemstillinger. I tilfælde hvor jeg ikke mener at kunne hjælpe, undersøger og henviser jeg gerne videre til andre, hvor fagligheden ligeledes prioriteres højt.

Min tilgang er at se mennesker i øjenhøjde og tilbyde kompetente ydelser, som er afprøvede og som jeg har erfaring for virker.

Jeg har i flere år arbejdet i sundhedssektoren og har erfaring fra Glostrups amtpsykiatriske afdelinger, både fra retspsykiatrisk samt åbnede og lukkede afsnit.

Fra 2007 til 2010 har jeg via mit arbejde på Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT-Jylland) oparbejdet en stor viden omkring arbejdet med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion), derfor kan jeg tilbyde specialiserede forløb som særligt retter sig mod den komplekse problemstilling.  

I efteråret 2010 etableredes klinikken i Brørup lægehus, hvor jeg her glæder mig til at kunne hjælpe borgere i Brørup, Vejen og opland.

Tilsluttet sygesikringen

Autoriseret af Psykolognævnet

Teraphi v. Tommy Svenning Andersen, Fredensvej 3A, 6650 Brørup (lægehuset i Brørup), tlf: 21869070, Email: info@teraphi.dk