Mit navn er Tommy Svenning Andersen, og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af psykolognævnet. Jeg har desuden overenskomst med sygesikringen.

Jeg behandler de fleste psykiske lidelser og problemstillinger. I tilfælde hvor jeg ikke mener at kunne hjælpe, undersøger og henviser jeg gerne videre til andre, hvor fagligheden ligeledes prioriteres højt.

Jeg er meget fortaler for at møde klienten i øjenhøjde og vil med empatisk indsigt gøre mit bedste for, at man føler sig i trygge hænder.

Jeg har i flere år arbejdet i sundhedssektoren og har erfaring fra Glostrups amtpsykiatriske afdelinger, både fra retspsykiatrisk samt åbnede og lukkede afsnit.

Fra 2007 til 2010 har jeg via mit arbejde på Rehabiliteringscenter for Torturofre (RCT-Jylland) oparbejdet en stor viden omkring arbejdet med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Derfor kan jeg tilbyde specialiserede forløb, som særligt retter sig mod den komplekse problemstilling.

I efteråret 2010 etableredes klinikken i Brørup lægehus, hvor jeg her glæder mig til at kunne hjælpe borgere i Brørup, Vejen og opland.

Det er en forudsætning hele tiden at holde sig ajour med, hvilke teorier og behandlingsformer som er mest effektiv overfor en given lidelse eller problematik. Derfor har jeg løbende været på diverse kurser og uddannelser.

Uddannelse og kurser

  • Sygdomsforståelse – Diagnostik og Rehabilitering
  • Krop og Sind – en forsvarlig traumeterapi
  • Sorg og Krise hos voksne
  • Psykotraumatologi
  • Psykofarmakologi
  • Supervision af andre faggrupper
  • 2 årig efteruddannelse i kognitive behandlingsformer

Alle efteruddannelser og kurser er godkendt af Dansk Psykolog Forening, da jeg mener at man herigennem sikrer en ensartet og høj faglig kvalitet.