Jeg kan tilbyde behandling med tilskud fra det offentlige, behandling betalt af arbejdsrelateret sundhedsforsikring eller behandling med fuld egenbetaling. Læs mere om mulighederne og priser herunder.

Priser med tilskud fra det offentlige

Jeg har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at man med en henvisning fra egen læge kan få tilskud fra det offentlige. Dvs. også unge der kan komme på den vederlagsfrie ordning. Prisen afhænger af henvisningsårsagen.

Første  konsultation
ca. 463,-

Efterfølgende konsultationer
ca. 386,-

Hvis du er medlem af Sygesikringen “danmark” kan du få et tilskud på 300/400,- pr. konsultation.

Klik her for at se hvilke problematikker, egen læge kan henvise på baggrund af, samt betingelser i forbindelse med en henvisning
 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet
 9. personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. personer med let til moderat depression fra 18  år og opefter
 11. personer fra 18 og opefter med let til moderat angstlidelse herunder OCD

Vederlagsfri behandling kan ske gennem henvisning fra egen læge på kategorierne angst og depression, hvis alderen er imellem 18-24år.

Din læge kan som udgangspunkt henvise dig til psykologbehandling indenfor 6 måneder efter den begivenhed, der er årsagen til, at du ønsker psykologbehandling. Henvisningen kan i nogle tilfælde udstedes senere, dog senest indenfor 12 måneder. Der er ingen tidsbegrænsning ved henvisning for henvisningsårsag nr. 9 og 10.

Henvisningen skal være hentet på henvisningsserveren af psykologen første gang inden en måned efter udstedelse da den ellers vil blive afvist af regionen.

Priser uden tilskud fra det offentlige

Individuel konsultation 45-50min.
1200,-

Parkonsultation 90min.
1.900,-

Supervision
efter aftale

Hvis du er medlem af Sygesikringen “danmark”, kan du ved individuelle konsultationer med fuld egenbetaling få et tilskud på 300,- pr. konsultation, hvis årsagen hører under henvisningsårsagerne 1-11.

Mange har en sundhedsforsikring tegnet i forbindelse med sit arbejde som kunne betale konsultationerne. Dette sker direkte gennem forsikringen og sker derfor udenom arbejdsgiveren.

For gruppe og undervisningsydelser aftales prisen individuelt alt efter indhold og antal deltagere.

Der modtages MobilePay i klinikken, og betaling sker i forbindelse med hver konsultation.

Afbud

Af hensyn til andre bedes du give afbud senest dagen før kl. 12.00. Du kan sende en sms eller lægge besked på telefonsvareren, såfremt jeg ikke har mulighed for at tage telefonen. Ved senere eller manglende afbud afregnes det fulde beløb for konsultationen.